PROJEKTIKOORNIDAATTORI JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄ NUORTEN VALMENNUSOHJELMAAN

26.1.2018


Haemme projektikoordinaattoria ja projektityöntekijää Nuorten valmennusohjelma -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on parantaa nuorten työelämä- ja asumisvalmiuksia intensiivisellä valmennuksella

 

Haemme projektikoordinaattoria ja projektityöntekijää Nuorten valmennusohjelma -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on parantaa nuorten työelämä- ja asumisvalmiuksia intensiivisellä valmennuksella. Hankkeen toimintamuodot ovat työelämävalmennus, talousohjaus, asumistaitojen ohjaus sekä ryhmä- ja mentorointitoiminta. Yksi valmennuskausi kestää vuoden ja valmennuksen aikana nuorta tuetaan löytämään työpaikka, työkokeilu- tai oppisopimuspaikka sekä asunto. Hankkeen valmennus on innostavaa, asiakaslähtöistä ja korkeatasoista. Kohderyhmänä ovat 18-29-vuotiaat pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella sekä ovat asunnottomia, asunnottomuusuhan alla olevia tai vaikeassa asumistilanteessa olevia. Hanke toteutetaan STEA:n rahoituksella vuosina 2018-2020, yhdessä viiden muun hankekumppanin kanssa.

Projektikoordinaattori

Projektikoordinaattori vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista. Projektikoordinaattori pitää hankkeen langat käsissään, ja myös osallistuu valmennustyöhön yhdessä projektityöntekijän kanssa. Tehtävään kuuluu myös uusien yhteistyökumppanuuksien luominen ja ylläpitäminen sekä hankkeen viestintä.  

Edellytämme hakijalta soveltuvaa koulutusta, kokemusta projektityöskentelystä ja itsenäistä työotetta. Eduksi hakijalle on kouluttamiskokemus, start-up-henkisyys, viestintätaidot, verkosto-osaaminen sekä kokemus työskentelystä nuorten aikuisten kanssa.

Työsuhde on määräaikainen ja työ on kokopäivätyötä. Työn aloittamisajankohta on 1.3.2018. Työpaikka sijaitsee Helsingin Rastilassa.

Projektityöntekijä

Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu työelämävalmennus, ryhmätoiminta ja mentorointitoiminta. Projektityöntekijä etsii yhdessä projektikoordinaattorin kanssa nuorille erilaisia työmahdollisuuksia ja tukee heidän henkilökohtaisia ura- ja asumispolkuja.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa koulutusta sosiaali- tai nuorisotyönalalta sekä verkosto- ja yksilötyöosaamista. Eduksi hakijalle on kokemus työskentelystä nuorten aikuisten parissa sekä ryhmänohjaustaidot.

 

Työsuhde on määräaikainen ja työ on kokopäivätyötä. Työn aloittamisajankohta on 1.3.2018. Työpaikka sijaitsee Helsingin Rastilassa.

Hakemukset molempiin tehtäviin toimitetaan 4.2.2018 mennessä osoitteeseen rekry@pksnuorisoasunnot.fi. Hakemukseen toivotaan kirjattavan palkkatoive sekä sopiva aloittamisajankohta. Hakemuksen otsikosta tulee käydä ilmi, kumpaa tehtävää hakemus koskee. Haastattelut molempiin tehtäviin järjestetään 12.2.2018 iltapäivä- ja ilta-aikaan. Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Marja Suuronen (marja.suuronen@pksnuorisoasunnot.fi / 045 634 3458). Puhelintiedustelut ma 29.1 klo 14-16 ja to 1.2 klo 10-12.